Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Шта знамо о флори Словеније?

Позив на предавање: Шта знамо о флори Словеније?

Предавач: проф. др Нејц Јоган, Одељење за биологију Биотехничког факултета, Универзитета у Љубљани

Иако је Словенија по површини мало мања од Војводине, због повољног географског положаја, на контакту Алпа са Динаридима и близине Медитерана, а и доста добро очуване природе, њена васкуларна флора броји импозантних око 3000 врста. Због тога је још од времена Линеа привлачила пажњу бројних ботаничара, почевши од Скопоља (Scopoli, Giovanni Antonio; 1723-1788). У тих преко 250 година стечено знање данас нам омогућава аналитички поглед на стање флоре, што ће бити тема предавања.

 

Матица српска, 29. новембар 2017. у 18 часова