Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Покренута заштита локалитета "Велики римски шанац"

Ботаничко друштво "Андреас Волни" из Новог Сада поздравља одлуку Министарства заштите животне средине, да покрене поступак заштите локалитета "Римски шанац" и дели радост са колегама из Покрајинског Завода за заштиту природе, као и свим љубитељима природе.

Први председник БД "Андреас Волни", професор Пал Божа био је један од покретача иницијативе за истраживање и заштиту овог старог фортификацијског објекта. Истражујући флору Војводине, професор Божа је открио да се на овом "насипу" током 1800 година формирала и очувала стара степска флора која је карактерисала широка пространства данашње Војводине. Почетком 2000-тих година професор је са својим сарадницима редовно обилазио и истраживао Римски шанац.

Чланови друштва су касније у два наврата интензивно радили на овом простору. Најпре, пре формалног конституисања друштва у оквиру Међународне организације за проучавање Дунава (IAD) на пројекту реинтродукције степског козлинца Oxytropis pilosa (L.) DC., а потом у заједничкој акцији чишћења простора, заједно са Покрајинским заводом за заштиту природе.

Више информација на https://nsuzivo.rs/novi-sad/pokrenuta-zastita-stanista-veliki-rimski-sanac и https://www.dnevnik.rs/drustvo/ministarstvo-zastite-zivotne-sredine-zastita-tri-drveta-u-novom-sadu-velikog-rimskog-sanca?fbclid=IwAR0xT6TJrP8HaXPP1pJFHSqIyiTzfCrRP7qJmCvKSJsAhImC6EDXiBJ7fM0