Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

О Друштву

Ботаничко друштво „Андреас Волни“ основано је крајем 2012. године као резултат дугогодишњег настојања да се у заједничку организацију окупе искусни ботаничари и поштоваоци ботаничких дисциплина. Друштво окупља чланове који се професионално или аматерски баве неким од аспеката ботанике.

Главни циљеви Друштва су унапређивање и пропагирање ботаничке науке, окупљање и удруживање ботаничара и поштовалаца ботанике у циљу размене идеја, едукација и рад са студентима биологије и сродних наука и младима заинтересованим за бављење ботаником, ширење свести о значају очувања и унапређивању хербаристике, истраживање флоре и вегетације, подизање свести јавности о значају ботанике у очувању природе и животне средине.

Основна идеја је да управо кроз заједнички рад на остваривању циљева допринесемо популаризацији, помало запостављених, ботаничких дисциплина и развоју истраживања у овој области а тиме очувању природе и животне средине.